Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs ofert 2011

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna złożonych ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura fizyczna i sport.doc

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna złożonych ofert z zakresu kultury
DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - kultura.doc

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna złożonych ofert z zakresu ochrony środowiska
DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - ochorona środowiska.doc

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna złożonych ofert z zakresu eduakcyjnej opieki wychowawczej
DOCProtokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - ocena formalna - edukacyjna opieka wychowawcza.doc

 

Wykaz organizacji pozarządowych i innych uprawnionych Podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które złożyły wnioski o dotacje w ramach otwartego konkursu ofert w 2011 r.
PDFWykaz organizacji pozarządowych i innych uprawnionych Podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które złożyły wnioski o dotacje w ramach otwartego konkursu ofert w 2011 r.pdf

 

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu kultury
DOCOgłoszenie konkursu ofert z zakresu kultury.doc

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu
DOCOgłoszenie konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu.doc

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu ochrony środowska
DOCOgłoszenie konkursu ofert z zakresu ochrony środowiska.doc

Ogłoszenie konkursu ofert z edukacyjnej opieki wychowawczej
DOCOgłoszenie konkursu ofert z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.doc

 

Komunikat Starosty Krapkowickiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2011
DOCKomunikat.doc

 

Uchwała Nr 171/2011 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 02.09.2011 r. w sprawie Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty
DOCUchwała Nr 171 Zarządu Powiatu Krapkowickiego w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.doc

 

Załącznik do Uchwały Nr 171/2011 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 02.09.2011 r. - Regulamin konkursu
DOCZałącznik do Uchwały Nr 171 Zarządu Powiatu Krapkowickiego Regulamin organizacji otwartych konkursów 05.09.doc

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu - Ogłoszenie o konkursie
DOCzał nr 1 do Regulaminu OPP - Ogłoszenie o konkursie 5_09.doc

Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu - Oświadczenie członka komisji konkursowej
DOCzał nr 2 do Regulaminu OPP - Oświadczenie członka komisji konkursowej 5_09.doc

Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu - Karta Oceny Formalnej
DOCzał nr 3 do Regulaminu OPP - Karta Oceny Formalnej 5_09.doc

Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu - Karta Oceny Merytorycznej
DOCzał nr 4 do Regulaminu OPP - Karta Oceny Meryt Ofert 5_09.doc

 

Wzór oferty realizacji zadania publicznego - Wniosek
DOCWNIOSEK.doc

Wzór umowy na realizację zadania publicznego
DOCWZÓR UMOWY.doc

Wzór sprawozdania z realizcaji zadania publicznego
DOCSPRAWOZDANIE.doc
 

Podmiot udostępniający: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Paweł Wiencek
Data wytworzenia: 2011-09-05