Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / rzeczy

Miejsce załatwienia sprawy:
 
Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, parter - sala osbługi petenta.
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek od 7:30 – 18:00
tel. 77 40 74 323, 77 40 74 336
mail:
 
Wzór wniosku oraz załączników   –  do pobrania: DOCDruki - Licencje (173,00KB)
 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób / rzeczy,
 2. Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób / rzeczy,
 3. Wniosek o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie działalności gospodarczej
  w zakresie krajowego transportu drogowego osób / rzeczy w związku ze zgłoszeniem dodatkowego pojazdu,
 4. Zgłoszenie zmian do licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób / rzeczy w związku z wymianą pojazdów,
 5. Oświadczenia – załącznik nr 1 – 7 do wniosku o udzielenie licencji,
 6. Wykaz pojazdów samochodowych – załącznik nr 8 do wniosku o udzielenie licencji.
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami).
 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Nr 235, poz. 1726 ).
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.
 
Informacje:
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób udzielana jest na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
Licencji udziela się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku i stosownych dokumentów.
W sprawach udzielenia licencji w krajowym transporcie drogowym organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą siedzibą jest ich miejsce zamieszkania. \
Dokumenty, które załącza się do wniosku wyszczególnone są we wzorze wniosku. 
 
 

Opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pobierana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Nr 235, poz. 1726 ).

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką pobiera się następującą opłatę:
 • od 2 do 15 lat – 700 zł,
 • powyżej 15 do 30 lat – 800 zł,
 • powyżej 30 do 50 – 900 zł.
Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pobiera się następującą opłatę:
 • od 2 do 15 lat – 800 zł,
 • powyżej 15 do 30 lat – 900 zł,
 • powyżej 30 do 50 – 1000 zł.
Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji.
 
Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego na każdy pojazd samochodowy nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji.
 
Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie licencji.
Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie licencji.
Opłaty wnoszone są przed odbiorem odpowiednich decyzji i dokumentów.
 
 
Wpłaty należy dokonać na konto:
 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Bank Spółdzielczy Krapkowice
Nr rachunku: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001
 

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Woźnica
Data wytworzenia: 2012.08.28