Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na budowie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 423 po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w m. Krępna

Inwestor:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 46-020 Opole 
 

PDFpdf20120612115706.pdf
 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Piosek
Data wytworzenia: 2012-06-12