Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Gminy Opole

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Opole w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie poprzez istniejącą budowlę wylotową W-3S do Kanału Szczepanowickiego w km 1+481, wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych zebranych z obszaru zlewni  położonej w północno - zachodniej części miasta Opole - dzielnicy Półwieś.

Inwestor:
Gmina Opole
Rynek - Ratusz
45-015 Opole
 

PDFpdf20120606123739.pdf
 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Piosek
Data wytworzenia: 2012-06-06