Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą dwóch studni oraz odprowadzanie popłuczyn ze stacji uzdatniania wody
do potoku Nowoprudnickiego w km 2+100

Inwestor:
Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o.
Moszna, ul. Wiejska 30
47-370 Zielina
 

PDFRS.6341.58.2011 Stadnina.pdf
 

Podmiot udostępniający: Wydział Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Piosek
Data wytworzenia: 29.12.2011