Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie ścieków tj. wód opadowych i roztopowych w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna - gmina Krapkowice od km 1+144 do km 3+893.

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

-     odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej nr 416 do cieku Białynka  w km 0+850,

-     odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej nr 416 do rowów przydrożnych drogi 416,

-     wykonanie wylotów ścieków opadowych i roztopowych W-1 i W-2 do cieku Białynka w km 0+850,

-    wykonanie wylotów ścieków opadowych i roztopowych z wpustów ulicznych bezpośrednio do  rowów przydrożnych drogi wojewódzkiej nr 416,

-     przebudowę rowów przydrożnych drogi wojewódzkiej nr 416,

-     wykonanie przepustu nr 1 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 km 1+383, przy przekroczeniu cieku  Białynka w km 0+850,

-     wykonanie przepustu nr 2 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 km 2+025, przy przekroczeniu rowu B-5 km 0+370,

-     wykonanie przepustów na zjazdach z drogi wojewódzkiej nr 416 przy przekroczeniu rowów  przydrożnych,

-     wykonanie likwidacji odcinków rowów drogi wojewódzkiej nr 416,

          w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna – gmina Krapkowice  od km 1+14 do km 3+893.

PDF28.07.2010.pdf (396,28KB)
 

Podmiot udostępniający: Wydział ROŚ
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Roksana Kosacka
Data wytworzenia: 2010-07-28