Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Nr 254/2011 z dnia 08.08.2011 r. w spawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla Diamant Stradunia Sp. z o.o. z siedzibą Stradunia ul. Diamentowa 2

BS.6740.303.2012                                                                         Krapkowice, dnia 2 sierpnia 2012 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
                Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości informację, że w 11.07.2012 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji zmieniającej Decyzję Starosty Krapkowickiego Nr 254/2011 z dnia 08.08.2011 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: rozbudowę istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego, mieszczącego młyny mąki, o części zawierające pakowalnię mąki i pomieszczenia socjalne; przebudowę części istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego, zawierającej magazyn mąki; budowę wiaty nad wjazdem do istniejącego budynku produkcyjno- magazynowego; budowę jednego zbiornika podziemnego z gazem LBP o pojemności 4850 l oraz 2 zbiorników podziemnych z gazem o pojemności po 6700 l, lokalizacja inwestycji: Stradunia ul. Diamentowa 2 na dz. nr ewid. gruntów 18/43, której inwestorem jest Diamant Stradunia Sp. z o.o. z siedzbą w Stradunii przy ul. Diamentowej 2.
 
                Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach
przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 217, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku
w godzinach urzędowania 730 - 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
z upoważnienia Starosty 
 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-08-02