Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Satorsty Krapkowickiego nr BS.6740.230.2012 z dnia 26.07.2012 r. zmieniającej decyzję pozwolenia na budowę nr UAN-7351/162/98 Kierownika Urzędu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30.12.1998 r.

BS.6740.230.2012                                                                           Krapkowice, dnia 26 lipca 2012 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 
   
              Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego znak BS.6740.230.2012 z dnia 26.07.2012 r. zmieniająca decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu Nr UAN-7351/162/98 z dnia 30.12.1998 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego budowy budynku usługowego - myjni samochodowej wraz ze stanowiskiem do wymiany opon na działkach nr ewid. gruntów 127/78, 127/80, 128/8, 168.
                Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach
przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
               Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
 
 
Z up. Starosty Krapkowickiego
Katarzyna Gondek - Jaśkowska
Dyrektor Wydziału BS
 

Podmiot udostępniający: Wydziała Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-07-27