Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wydania decyzji odmownej BS.6740.190.2012 z dnia 25.06.2012 r.

BS.6740.190.2012                                                                                  Krapkowice, dnia 25 czerwca 2012 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 
   
              Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja odmowna Starosty Krapkowickiego wydanej na rzecz Pana Joachima Fait zam. Zdzieszowice ul. Fabryczna 26B/6 z dnia 15.06.2012 r. w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji obsługi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wraz z budynkiem mieszkalno – usługowym oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych, lokalizacja: Zdzieszowice, działka nr ewid. gruntów 1755/2.
            Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć dla których może być wymagane sporządzenie raportu o środowiskowych uwarunkowaniach.
            Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1,
I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego
 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej

 
Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Janik
Data wytworzenia: 2012.06.26