Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złozonego wniosku w sprawie zminy pozwolenina na budowę Decyzja nr 162 z dnia 30.12.1998 r. w sprawie budowy myjni samochodowej wraz ze stanowiskiem do wymiany opon w Zdzieszowicach

BS.6740.230.2012                                                                                                                                                          Krapkowice, dnia 19.06.2012 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO


            Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę   nr UAN 7351/162/98 z 30.12.1998 r. wydanej na rzecz Pana Jana Urban zam. Zdzieszowice ul. Górna 30/10 w sprawie budowy budynku usługowego - myjnia samochodowa wraz ze stanowiskiem do wymiany opon, lokalizacja inwestycji: Zdzieszowice ul. Górna dz. nr ewid. gruntów 127/78 oraz 127/80.
 
Inwestor:  Pan Jan Urban zam. Zdzieszowice ul. Górna 30/10
 
               Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 730 - 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
 
              Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
z upoważnienia Starosty Krapkowickiego
 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej


 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-06-19