Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji obsługi pojazdów do 3,5 t wraz z budynkiem mieszkalno-usługowym w Zdzieszowicach

 BS.6740.190.2012                                                                       Krapkowice, dnia 1 czerwca 2012 r.

 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
                Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek w sprawie wydania pozwolenia i zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji obsługi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wraz z budynkiem mieszkalno – usługowym oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
 
Lokalizacja: Zdzieszowice, działka nr ewidencyjny gruntów: 1755/2 k.m. 14
 
Inwestor: Pan Joachim Fait, zam. Zdzieszowice, ul. Fabryczna 26B/6
 
                Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
                Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablicę ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1
z upoważnienia Starosty 
 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej


 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Janik
Data wytworzenia: 2012-06-01