Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę nr 182/2012 z dnia 28.05.2012 r. na rzecz Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1

 BS.6740.160.2012                                                                                       Krapkowice, dnia 28 maja 2012 r.

  
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 
   
          Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 182/2012 z dnia 28.05.2012 r. na rzecz Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę odbioru powietrza z komina filtra odpylającego magazyn rozdrobnionych  paliw zastępczych do chłodników rusztowych pieców obrotowych nr 1 i 2 w miejscowości Chorula, działki nr ewid. gruntów 76/12, 76/25.         
 
          Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 15 30  istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 

Z up. Staroty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Admnistracji Architektoniczno - Budowlanej

 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-05-28