Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę 172/2012 z dnia 17.05.2012 r. dla inwestycji obejmującej budowę budynku produkcyjno - magazynowego w miejscowości Gogolin przy ul. Fabrycznej, dz. nr ewid. 122 k.m.2 oraz 219/1 k.m.3


BS.6740.116.2012                                                                            Krapkowice, dnia 17 maja 2012 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 
   
              Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 172/2012   z dnia 17.05.2012 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku produkcyjno-magazynowego w Gogolinie przy ul. Fabrycznej na działkach nr ewidencyjny gruntów 219/1 k.m. 3 oraz 122 k.m. 2 na rzecz Eurosystem Polska Sp. z o.o. z siedzibą  w Przyworach ul. Wiejska 13.
            Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
            Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
 
 
Z up. Starosty Krapkowickiego
Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej


 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-05-17