Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej odbiór powietrza z komina filtra odpylającego rozdrobnionych paliw zastępczych do chłodników rusztowych

nowa podstrona, dodana 2012-05-07

 

 

BS.6740.160.2012                                                                            Krapkowice, dnia 7 maja 2012 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
                Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek w sprawie wydania pozwolenia i zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej „odbiór powietrza z komina filtra odpylającego magazyn rozdrobnionych paliw zastępczych do chłodników rusztowych pieców obrotowych nr 1 i 2” w Cementowni „Górażdże” w Choruli
ul. Cementowa 1, działki nr ewidencyjny gruntów 76/12, 76/25.
Inwestor: Górażdże Cement S.A. Chorula ul. Cementowa 1
 
                Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
                Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy 
ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 217 A, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku
w godzinach 730 - 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablicę ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1
z upoważnienia Starosty 
 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Janik
Data wytworzenia: 2012-05-07