Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę nr 126/2012 dla inwestycji obejmującej budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym i i infrastrukturą zewnętrzną w Dąbrówce dz. nr ewid. gruntów 42/2

BS.6740.56.2012                                                                                                                     Krapkowice, dnia 19 kwietnia 2012 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 

   

              Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 126/2012 z dnia 19.04.2012 r. dla Pana Łukasza Tomeczek zam. Zakrzów ul. Mickiewicza 13, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym i  infrastrukturą zewnętrzną, siecią kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem wybieralnym, lokalizacja: Dabrówka, działka nr ewid. gruntów 42/2.

            Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 217, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530 istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 

 

 

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej

z up. Starosty Krapkowickiego