Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozowlenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku produkcyjnego-magazynowego w Gogolinie przy ul. Fabrycznej dz. nr ewid. guntów 219/1 k.m.3 i 122 k.m.2

BS.6740.116.2012                                                                        Krapkowice, dnia 5 kwietnia 2012 r.

 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
                Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku produkcyjno - magazynowego w Gogolinie przy ul. fabrycznej na działce nr ewid. gruntów 219/1 k.m.3 oraz 122 k.m.2.
 
Inwestor:  Eurosystem Polska Sp. z o.o., 46-055 Przywory ul. Wiejska 13
 
                Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
                Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 217, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 730 - 1530, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
 
         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
z upoważnienia Starosty 
 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej
 
 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-04-05