Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym w miejscowości Dąbrówka dz nr eiwd. gruntów 42/2

BS.6740.56.2012                                                                                 Krapkowice, dnia 16.03.2012 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
                Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek w sprawie wydania pozwolenia i zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą zewnętrzną, sieci kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem wybieralnym w Dąbrówce działka nr 42/2.
 
Inwestor: Pan Łukasza Tomeczek, zam. Zakrzów ul. Mickiewicza 13
 
                Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
                Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy  ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 217, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
  2. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach
z upoważnienia Starosty Krapkowickiego 
Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej

 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-03-16