Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę nr 64/2012 dla inwestycji obejmującej budowę elektrociepłowni na biogaz w Zakrzowie

AB.6740.515.2012                                                                             Krapkowice, 02.03.2012 r.
 
 Obwieszczenie
Starosty Krapkowickiego
   
                Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja nr 64/2012 w dniu 02.03.2012 r. na rzecz Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 dla inwestycji obejmującej budowę elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 999 kW i mocy cieplnej 1058 kW wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod. - kan., deszczowymi), sieciami technologicznymi oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Zakrzów działka nr ewid. gruntów 382/1 k.m.3. Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko.
            Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach                           przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 217, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
 
 
z upoważnienia Starosty 
Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej

 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-03-06