Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę nr 57/2012 dla inwestycji obejmującej budowę warsztatu samochodowego ze stacją kontroli pojazdów w Rogowie Opolskim dz. nr ew. gruntów 965/7, 967.
 

AB.6740.1.2012                                                                                   Krapkowice, dnia 23.02.2012 r.
 
 
 Obwieszczenie
Starosty Krapkowickiego
 
   
                Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja nr 57/2012 dla Państwa Magdaleny i Wiesława Lazarowskich zam. Rogów Opolski przy ul. Bolesława Chrobrego 43 dla inwestycji obejmującej budowę warsztatu samochodowego ze stacją kontroli pojazdów, lokalizacja: Rogów Opolski, ul. B. Chrobrego, działka nr ewid.  gruntów 965/7, 967. Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
            Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
 
 
z upoważnienia Starosty 
Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji
Architektoniczno - Budowlanej

 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-02-23
Metryczka
  • opublikowano:
    24-02-2012 09:43
    przez: Borys Zdyb
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×