Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę węzłów załadunku cementu w Cementowni ?Górażdże? w Choruli ul. Cementowa 1


 

BS.6740.37.2012                                                                           Krapkowice, dnia 09.02.2012r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
                Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek w sprawie wydania pozwolenia i zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę węzłów załadunku cementu w Cementowni „Górażdże” w Choruli ul. Cementowa 1działka nr ewidencyjny gruntów 76/25, 79/9, 80/21.
 
Inwestor:  Górażdże Cement S.A. Chorula ul. Cementowa 1
 
                Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
                Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach                      przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 15 30  istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablicę ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1
z upoważnienia Starosty 
 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej
 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa iŚrodowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Janik
Data wytworzenia: 2012-02-09