Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia i stacji gazowej pomiarowej dla potrzeb zakładu Metsa Tissue

AB.6740.12.2012                                                                                                                                                                  Krapkowice, dnia 01.02.2012r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

   

                Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek w sprawie wydania pozwolenia i zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia do zakładu Metsa Tissue Poland w Krapkowicach i stacji gazowej pomiarowej dla potrzeb zakładu Metsa Tissue Poland w Krapkowicach ul. Opolska 103. Lokalizacja, działka nr ewidencyjny gruntów:

Sieć - dz. nr 76/1; 76/3; 79; 77 ark. m. 3

5/16; 120/3; 100/2; 120/4; 120/5; 120/6; 260/2; 5/14; 5/15 ark. m. 5

Stacja gazowa - 108/8 ark. m. 4

 

Inwestor:  Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ul. Armii Krajowej 2

 

                Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

                Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablicę ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1

z upoważnienia Starosty 

 Henryk Hehmueller
Koordynator ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska 

Podmiot udostępniający: Wydział Budownictwa i Środowiska
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Janik
Data wytworzenia: 2012-02-01