Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę nr 23/2012 dla inwestycji obejmującej budowę zbiornika i transportu popiołów lotnych do młyna cementu nr 4, Chorula, 76/25 i 79/9

AB.6740.506.2011                                                                               Krapkowice, dnia 25.01.2012 r.
 Obwieszczenie
Starosty Krapkowickiego
   
                Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja pozwolenia na budowę nr 23/2012 dla Górażdże Cement S.A. z siedzibą w miejscowości Chorula przy ul. Cementowej 1 dla inwestycji obejmującej budowę zbiornika i transportu popiołów lotnych do młyna nr 4, lokalizacja: Chorula , działki nr ewid. gruntów 76/25, 79/9.
                Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
            Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu w poniedziałek 730 – 1630  od wtorku do piątku w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
 
 
z upoważnienia Starosty 
Henryk Hehmueller
p.o. Naczelnika Wydziału A.B

 

Podmiot udostępniający: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-01-25