Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję 349/2011 z dnia 30.09.2011 w zakresie modernizacji i rozbudowy Zakładu Metsa Tissue Poland Sp .z o.o. w Krapkowicach, dz. nr ewid. gruntów 30/10, 30/13, 30/15 k.m.3.


 

AB.6740.585.2011                                                                           Krapkowice, dnia 18.01.2012 r.
 
   
                Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr AB.6740.585.2011 z dnia 17.01.2012r. dla Goodman Poland Sp. z o.o. dotyczącą zmiany decyzji Starosty Krapkowickiego Nr 349/211 z dnia 30.09.2011r. w zakresie modernizacji i rozbudowy Zakładu Metsa Tissue Poland Sp. z o.o., lokalizacja: Krapkowice, działki nr ewid. gruntów 30/10, 30/13, 30/15 k.m.3.
                Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
            Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach                           przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu w poniedziałek 730 – 1630                od wtorku do piątku w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
 
 
z upoważnienia Starosty 
Henryk Hehmueller
p.o. Naczelnika Wydziału A.B
 

Podmiot udostępniający: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-01-18