Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej zmianę pozwolenia na budowę 349/2011 dla inwestycji modernizacji i rozbudowy Zakładu Metsa Tissue Poland Sp. z o.o.

 
AB.6740.585.2011                                                                              Krapkowice, dnia 18.01.2012r.
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
                Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na budowę Starosty Krapkowickiego Nr 349/2011 z dnia 30.09.2011r. w zakresie obejmującym modernizację i rozbudowę Zakładu Metsa Tissue Poland Sp. z o.o. w Krapkowicach działki nr ewidencyjny gruntów 30/10, 30/13, 30/15 k.m.3.
 
Inwestor:  Goodman Poland Sp. z o.o. Warszawa ul. Złota 59
 
                Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
                Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy                  ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu w poniedziałek  730 - 1630, od wtorku do piątku w godzinach 730 - 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
z upoważnienia Starosty 
 Henryk Hehmueller
p.o. Naczelnika Wydziału A.B

 

Podmiot udostępniający: Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-01-18