Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę elektrociepłowni na biogaz w Zakrzowie dz. nr ewid. 382/1


 

AB.6740.515.2011                                                                                                  Krapkowice, dnia 04.01.2012r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
                Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek w sprawie wydania pozwolenia i zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 999kW i mocy cieplnej 1058kW wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, deszczowa), sieciami technologicznymi oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w Zakrzowie dz. nr ewidencyjny gruntów 382/1.
 
Inwestor:  Polska Grupa Biogazowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Gotarda 9
 
                Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
                Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy   ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu w poniedziałek  730 – 1630, od wtorku do piątku w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
z upoważnienia Starosty 
 Henryk Hehmueller
p.o. Naczelnika Wydziału A.B 

Podmiot udostępniający: Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2012-01-04