Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Obrowiec


 

 

AB.6740.471.2011                                                                                                               Krapkowice, dnia 23.12.2011r.
 
   
                Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 442/2011 z dnia 23.12.2011r. dla Gminy Gogolin, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, lokalizacja: Obrowiec,        działki nr ewid. gruntów 107, 211, 189, 478, 580, 589 ,613.
 
                Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
                Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu w poniedziałek 730 – 1630  od wtorku do piątku w godzinach   730  – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

     

 
 
 
 
 
 
                                                 z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B
 

Podmiot udostępniający: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 2011-12-27