Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach i Zdzieszowicach

 

AB.6740.435.2011                                                                                         Krapkowice, dnia 16.12.2011r.
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 
   
              Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 427/2011 z dnia 16.12.2011r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - zakres zlokalizowany w orzasze miejscowości Januszkowice  i Zdzieszowice z wyłączeniem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 423, lokalizacja: Januszkowice i Zdzieszowice , dz. nr ewid. gruntów: obręb Zdzieszowice: ark. nr 10 działki nr: 1483/4, 1487, 1488, 1489, 1534, 1544/4, 1559/1; ark. nr 12działki nr: 1561, 1614, 1615/1, 1625, 1626, 1627; ark. nr 13 działki nr: 1431/2, 1436/1, 1438/2, 1438/3, 1450/1, 1450/2, 1456/1, 1458, 1460, 1464, 1465, 1467, 1468/1, 1478, 1479, 1480, 1671/3, 1673/1, 1679, 1680; Obręb Januszkowice: ark. nr 1 działki nr: 5, 6, 7/2, 9, 11, 12/1, 13, 14, 16, 18/1, 18/2, 19/4, 20/3, 20/4, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34/4, 34/5, 34/6, 37, 38/3, 38/5, 38/8, 38/10, 38/12, 38/15, 38/16, 38/17, 39/2, 39/7, 39/9, 39/12, 39/13, 39/14, 40/2, 40/4, 40/6, 42/1, 42/2, 44/3, 44/4, 46/8, 46/9, 46/10, 46/12, 46/13, 48/3, 48/4, 48/9, 48/12, 48/13, 49, 50/1, 51, 53, 54/1, 56/1, 56/2, 60, 73, 74/4, 74/5, 77/1, 77/2; ark. nr 2 działki nr: 78, 79/1, 80, 83/1, 83/2, 86/8, 86/11, 86/14, 87/2, 87/5, 88/1, 88/2, 88/4, 88/5, 89/3, 89/4, 89/5, 90/4, 95/3, 107, 108/8; ark. nr 3 działki nr: 341/2, 359, 360/1, 360/2, 361, 364/1, 364/10, 365/2, 365/3, 366/4, 366/5, 366/10, 366/11, 366/12, 367/3, 367/4, 368/4, 368/5, 368/6, 368/20, 371/2, 374/1, 375, 377/1, 378/3, 379/1, 380/2, 381, 382, 383, 384, 386/3, 386/7, 386/8, 386/10, 386/11, 386/13, 386/17, 386/18, 386/19, 386/20, 387/1, 387/2, 388/1, 389, 390/1, 390/2, 391/2, 391/3, 392/1, 392/2, 393, 394, 395, 397, 399/5, 402/1, 402/5, 403, 404/3, 404/4, 405/2, 406/1, 406/2, 406/3, 407, 408, 409/1, 410/2, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423/2, 423/3, 425, 429, 1274, 1277; ark. nr 4 działki nr: 280, 298, 304, 306, 307/2, 308, 309, 311, 312, 314/1, 316/1, 316/2, 317, 319, 323;ark. nr 5 działki nr: 470, 471/1, 471/2, 472, 475/1, 477, 478, 479, 481, 483/4, 484, 485/1, 486/1, 488, 489, 490/2, 491/1, 492, 493, 494, 496, 497, 499, 501/1, 506/1, 507/1, 507/2, 507/3, 507/4, 507/6, 507/7, 507/8, 507/9, 507/10, 507/11, 508/1, 508/3, 508/5, 510/1, 510/2, 510/3, 510/4; ark. nr 6 działki nr: 511/3, 512/2, 512/5, 512/7, 513/7, 514/4, 514/5, 514/6, 515/4, 516, 517/3, 518/1, 519, 520/4, 520/6, 520/9, 520/10, 521, 523, 525, 526, 527/1, 528/1, 529, 530, 532, 534/2, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 554/8, 555, 585/1;ark. nr 7 działki nr: 606, 607/2, 608, 610, 611, 613, 614, 615; ark. nr 9 działki nr: 750, 751/1, 751/2, 752, 753/1, 753/2, 754/2, 754/3, 755/1, 755/3, 755/4, 755/5, 755/6, 755/7, 755/8, 755/9, 755/13, 755/14, 755/15, 755/17, 756, 757, 761, 764/1, 766/1, 767, 768/2, 768/5, 768/6, 768/7, 769/1, 771/1, 771/2, 772/1, 772/2, 773, 774, 775, 777, 798/2, 838, 847/1, 855/1, 858, 860/1, 861/4, 862/1, 862/2.
 
            Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
            Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu w poniedziałek 730 – 1630  od wtorku do piątku w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 

 


                                      z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B
 

Podmiot udostępniający: Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia: 16.12.2011