Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie wniosku o zmianę decyzji pozwolenia na budowę nr 233/2008 z dnia 21.07.2008 r

 

AB.6740.545.2011                                                                                              Krapkowice, dnia 02.12.2011
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
            Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę nr 233/2008 z dnia 21.07.2008 r. obejmującej przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego ze zmianą konstrukcji dachu i adaptacją poddasza na cele mieszkalne oraz rozbudowę budynku gospodarczego w miejscowości Steblów przy ul. Prudnickiej 75 dz. nr ew. gr. 187 – w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na warsztat mechaniki pojazdowej.
Inwestor: Państwo Ewa i Michał Kędziora zam. Głogówek ul. Powstańców 6/24.
Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)
         Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu w poniedziałek 730 – 1630, od wtorku do piątku w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
1.       Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
2.       Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach .
3.       Obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 
 
 
 
 
 

                                                z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B
 


 

Podmiot udostępniający:
Ewa Zdzuj
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:
Henryk Hehmueller
Data wytworzenia:
2011-12-02

 
 
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    02-12-2011 09:15
    przez: Borys Zdyb
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×