Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji o pozwolenie na bud. dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice i Zdzieszowice

AB.6740.435.2011                                                                                                                                                   Krapkowice, dnia 15.11.2011r.
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
            Na podstawie art. 21 oraz art. 33  w związku z art. 72  ust.1 pkt.1 ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdzieszowice i Januszkowice.
 
Lokalizacja:
Obręb Zdzieszowice:
ark. nr 10   działki nr: 1483/4, 1487, 1488, 1489, 1534, 1544/4, 1559/1;
ark. nr 12   działki nr: 1561, 1614, 1615/1, 1625, 1626, 1627;
ark. nr 13   działki nr: 1431/2, 1436/1, 1438/2, 1438/3, 1450/1, 1450/2, 1456/1, 1458, 1460, 1464, 1465, 1467,
                                 1468/1, 1478, 1479, 1480, 1671/3,1673/1, 1679, 1680;
Obręb Januszkowice:
ark. nr 1      działki nr: 5, 6, 7/2, 9, 11, 12/1, 13, 14, 16, 18/1, 18/2, 19/4, 20/3, 20/4, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34/4,
                                  34/5, 34/6, 37, 38/3, 38/5, 38/8,38/10, 38/12, 38/15, 38/16, 38/17, 39/2, 39/7, 39/9, 39/12,
                                  39/13, 39/14, 40/2, 40/4, 40/6, 42/1, 42/2, 44/3, 44/4, 46/8, 46/9, 46/10, 46/12, 46/13, 48/3,
                                  48/4, 48/9, 48/12, 48/13, 49, 50/1, 51, 53, 54/1, 56/1, 56/2, 60, 73, 74/4, 74/5, 77/1, 77/2;
ark. nr 2      działki nr: 78, 79/1, 80, 83/1, 83/2, 86/8, 86/11, 86/14, 87/2, 87/5, 88/1, 88/2, 88/4, 88/5, 89/3, 89/4, 
                                  89/5, 90/4, 95/3, 107, 108/8;
ark. nr 3      działki nr: 341/2, 359, 360/1, 360/2, 361, 364/1, 364/10, 365/2, 365/3, 366/4, 366/5, 366/10, 366/11,
                                   366/12, 367/3, 367/4, 368/4, 368/5, 368/6, 368/20, 371/2, 374/1, 375, 377/1, 378/3, 379/1,
                                   380/2, 381, 382, 383, 384, 386/3, 386/7, 386/8, 386/10, 386/11, 386/13, 386/17, 386/18, 386/19,
                                  386/20, 387/1, 387/2, 388/1, 389, 390/1, 390/2, 391/2, 391/3, 392/1, 392/2, 393, 394, 395, 397,         
                                  399/5, 402/1, 402/5, 403, 404/3, 404/4, 405/2, 406/1, 406/2, 406/3, 407, 408, 409/1, 410/2, 411,
                                  412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423/2, 423/3, 425, 429, 1274, 1277;
ark. nr 4      działki nr: 280, 298, 304, 306, 307/2, 308, 309, 311, 312, 314/1, 316/1, 316/2, 317, 319, 323;
ark. nr 5      działki nr: 470, 471/1, 471/2, 472, 475/1, 477, 478, 479, 481, 483/4, 484, 485/1, 486/1, 488, 489, 490/2,
                                  491/1, 492, 493, 494, 496, 497, 499, 501/1, 506/1, 507/1, 507/2, 507/3, 507/4, 507/6, 507/7, 507/8,                              
                                  507/9, 507/10, 507/11, 508/1, 508/3, 508/5, 510/1, 510/2, 510/3, 510/4;
ark. nr 6      działki nr: 511/3, 512/2, 512/5, 512/7, 513/7, 514/4, 514/5, 514/6, 515/4, 516, 517/3, 518/1, 519, 520/4,
                                  520/6, 520/9, 520/10, 521, 523, 525, 526, 527/1, 528/1, 529, 530, 532, 534/2, 535, 536, 537,
                                  538, 539, 540, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 554/8, 555, 585/1;
ark. nr 7      działki nr: 606, 607/2, 608, 610, 611, 613, 614, 615;
ark. nr 9      działki nr: 750, 751/1, 751/2, 752, 753/1, 753/2, 754/2, 754/3, 755/1, 755/3, 755/4, 755/5, 755/6,   
                                  755/7, 755/8, 755/9, 755/13, 755/14, 755/15, 755/17, 756, 757, 761, 764/1, 766/1, 767,
                                  768/2, 768/5, 768/6, 768/7, 769/1, 771/1, 771/2, 772/1, 772/2, 773, 774, 775, 777, 798/2,
                                  838, 847/1, 855/1, 858, 860/1, 861/4, 862/1, 862/2.
 
 
Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., 47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
 
         Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu w poniedziałek  730 – 1630, od wtorku do piątku w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
 
         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
 
 
 
 
 
 
z upoważnienia Starosty 
Henryk Hehmueller
  p.o. Naczelnika Wydziału A.B 

 

 

Podmiot udostępniający:
Henryk Hehmueller
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:
Grzegorz Morawiec
Data wytworzenia:
2011-11-15