Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej modernizacje i rozbudowę zakładu Metsa Tissue Poland Sp. z o.o., Krapkowice dz. nr ew. gr. 30/2, 30/3, 30/4

 

OBWIESZCZENIE
 
         Starosta Krapkowicki działając na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z wnioskiem Metsa Tissue Poland Sp. z o.o. 05 - 520 Konstancin - Jeziorna ul. Mirkowska 45 w sprawie modernizacji i rozbudowy Zakładu Metsa Tissue Poland Sp. z o.o. w Krapkowicach, dz. nr ew. gruntów 30/2, 30/3, 30/4 k. m. 3,
 
zawiadamia
 
           o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr  349 /2011 r. z dnia 30.09.2011 r. na modernizację i rozbudowę Zakładu Metsa Tissue Poland Sp. z o.o. Konstancin – Jeziorna ul. Mirkowska 45 zlokalizowanego w Krapkowicach na dz. nr ew. gruntów 30/2, 30/3, 30/4 k. m. 3,
 
          Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska, opinią organu, o którym mowa w art.78 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47 – 303 Krapkowice – Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej II piętro pokój 51 w godzinach pracy urzędu. 
 
          Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
 
                                                                              z upoważnienia Starosty 
                                                                                 Henryk Hehmueller
                                                                           p.o. Naczelnika Wydziału A.B
 


 

Podmiot udostępniający:
Henryk Hehmueller
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:
Ewa Zdzuj
Data wytworzenia:
2011-09-30