Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej obudowę komory lakierniczo- suszarniczej lokalizacja Krępna ul. Zdzieszowicka 51 dz. nr 676/3 

AB.6740.333.2011                                                                                                       Krapkowice, dnia 18.08.2011r.
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
   
            Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej obudowę komory lakierniczo - suszarniczej lokalizacja Krępna ul. Zdzieszowicka 51 dz. nr ew. gr. 676/3,
inwestor Wakro Sp. z o.o. Krępna ul. Zdzieszowicka 51.
Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
            Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy  ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51,  w godzinach pracy urzędu w poniedziałek  730 – 1630, od wtorku do piątku w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się  z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
 
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
  
 
 
 
 

                                                z upoważnienia Starosty 
                             Henryk Hehmueller
                                   p.o. Naczelnika Wydziału A.B
 

Podmiot udostępniający: Iwona Smykała
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2011-08-18