Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej rozbud. istniejącego bud. gospodarczego wraz z przebudową na warsztat mechaniki pojazdowej lokalizacja Strzeleczki 

AB.6740.346.2011                                                                                                       Krapkowice, dnia 17.08.2011r.
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
   
            Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej rozbudowę istniejącego budynku gospodarczego wraz z przebudową na warsztat mechaniki pojazdowej i blacharsko - lakierniczej lokalizacja Strzeleczki ul. Opolska 24  dz. nr ew. gr. 363, inwestor Pan Tomasz Rataj zam. Strzeleczki ul. Opolska 24.
Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
            Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy  ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51,  w godzinach pracy urzędu w poniedziałek  730 – 1630, od wtorku do piątku w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się  z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
 
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
  
 
 
 
 

                                                z upoważnienia Starosty 
                             Henryk Hehmueller
                                   p.o. Naczelnika Wydziału A.B


 

Podmiot udostępniający: Iwona Smykała
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2011-08-17