Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę hali produkcyjnej, Stradunia ul. Diamentowa 2 dz. nr 18/43


 

AB.6740.232.2011                                                                                                                      Krapkowice, dnia 08.08.2011 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   

              Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 254/2011 z dnia 08.08.2011 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę hali produkcyjnej obejmująca: rozbudowę istniejącego budynku produkcyjno - magazynowego, mieszczącego młyn mąki, o części zawierające pakowalnię mąki i pomieszczenia socjalne; przebudowę części istniejącego budynku produkcyjno - magazynowego, zawierającej magazyn mąki; budowę wiaty nad wjazdem do istniejącego budynku produkcyjno - magazynowego; budowę jednego zbiornika podziemnego z gazem LPB, o pojemnośći 4850 l oraz 2 zbiorników podziemnych, z gazem LPG pojemności do 6700 l, lokalizacja Stradunia ul. Diamentowa 2, dz. nr ewid. gruntu 18/43.

            Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

            Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu w poniedziałek 730 – 1630  od wtorku do piątku w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach .
  3. Obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

     
                                               z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B 

Podmiot udostępniający: Iwona Smykała
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2011-08-08