Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę elektrowni wiatrowej nr 16 (N 4; E 41) o mocy 2,5 MW, Rozkochów dz. nr ewid. gr. 61

nowa podstrona, dodana 2011-08-04

 

AB.6740.279.2011                                                                                       Krapkowice, dnia 04.08.2011 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
              Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości informacje, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 242/2011 z dnia 04.08.2011 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującejbudowę elektrowni wiatrowej nr 16 (N 4; E 41) o mocy 2,5 MW w miejscowości Rozkochów, dz. nr ewid. gruntu 61 – inwestor Clean Energy Polska sp. z o.o. Rozkochów ul. Wiejska 28
            Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
            Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu od w poniedziałek 730 – 1630   od wtorku do piątku w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach .
  3. Obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia.


 

                                               z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B
 
 

Podmiot udostępniający:
Iwona Smykała
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:
Henryk Hehmueller
Data wytworzenia:
2011-08-04