Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej wraz z oświetleniem ulicznym lokalizacja Moszna

 

AB.6740.1.1.2011                                                                      Krapkowice, dnia 21.07.2011r.
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
   
Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości informacje , że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr AB.6740.1.1.2011 z dnia 20.07.2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej wraz z oświetleniem ulicznym lokalizacja Moszna dz. nr ew. gr.
nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji: - stan dotychczasowy - działka 337
po podziale powstaną działki nr:
337/2 (wydzielona nowa droga gminna)
337/3 (pozostała część)
337/1 (pozostała część)
- stan dotychczasowy - działka 320 - bez zmian
nieruchomości znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi stanowiące teren niezbędny dla realizowanych obiektów budowlanych:
działka nr 328
działka 302/9
działka 302/10
działka 302/4
działka 302/8
Inwestor Gmina Strzeleczki Rynek 4 47-364 Strzeleczki
Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
            Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 50-51, w godzinach pracy urzędu od w poniedziałek 730 – 1630   od wtorku do piątku w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach .
  3. Obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 
 

                                               z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B
 
 

Podmiot udostępniający:
Henryk Hehmueller
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:
Ewa Zdzuj
Data wytworzenia:
2011-07-21