Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmujacej budowę nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ), lokalizacja Moszna dz. nr 298/2


 

AB.6740.222.2011                                                                                                        Krapkowice, dnia 14.06.2011r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
 
   
              Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 10 oraz art. 33 ust. 1 i 2 w związku z art. 72 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek dotyczący zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmujacej budowę nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek, lokalizacja: Moszna, dz. nr ew. gr. 298/2, inwestor Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek ul. Zamkowa 1. 
 
              Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
            Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu w poniedziałek 730 – 1630,   od wtorku do piątku  w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
 
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
  3. Obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

     

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  z upoważnienia Starosty 
                                                                                                                                      Henryk Hehmueller
                                                                                                                                  p.o. Naczelnika Wydziału A.B
 
 
Podmiot udostępniający: Iwona Smykała
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2011-06-14