Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę drogi gminnej wraz z oświetleniem ulicznym lokalizacja Moszna


 

AB.6740.230.2011                                                                                                       Krapkowice, dnia 23.05.2011r.
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
   
            Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej budowę drogi gminnej wraz z oświetleniem ulicznym lokalizacja Moszna dz. nr ew. gr.
nieruchomości znajdujące sie w liniach rozgraniczających teren inwestycji: - stan dotychczasowy - działka 337
po podziale powstaną działki nr:
337/2 (wydzielona nowa droga gminna)
337/3 (pozostała część)
337/1 (pozostała część)
- stan dotychczasowy - działka 320 - bez zmian
nieruchomości znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi stanowiące teren niezbędny dla realizowanych obiketów budowlanych:
działka nr 328
działka 302/9
działka 302/10
działka 302/4
działka 302/8
inwestor Gmina Strzeleczki Rynek 4 47-364 Strzeleczki
Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
            Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy  ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51,  w godzinach pracy urzędu w poniedziałek  730 – 1630, od wtorku do piątku w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się  z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach .
  3. Obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 
 
 
 
 
 

                                                z upoważnienia Starosty 
                             Henryk Hehmueller
                                   p.o. Naczelnika Wydziału A.B
  

Podmiot udostępniający: Iwona Smykała
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2011-05-23