Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej modernizację i rozbudowę Zakładu Metsa Tissue Poland Sp. z o.o. lokalizacja Krapkowice dz. nr 30/2, 30/3, 30/4

AB.6740.189.2011                                                                                                         Krapkowice, dnia 23.05.2011
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
   
            Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że został złożony wniosek dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej modernizację i rozbudowę Zakładu Metsa Tissue Poland Sp. z o.o. lokalizacja Krapkowice dz. nr ew. gr. 30/2, 30/3, 30/4, inwestor Metsa Tissue Poland Sp. z o.o. 05-520 Konstancin - Jeziorna ul. Gliwicka 228.
Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
            Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy  ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51,  w godzinach pracy urzędu w poniedziałek  730 – 1630, od wtorku do piątku w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się  z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach .
  3. Obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 
 
 
 
 
 

                                               z upoważnienia Starosty 
                              Henryk Hehmueller
                                   p.o. Naczelnika Wydziału A.B
 




 

Podmiot udostępniający: Henryk Hehmueller
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Smykała
Data wytworzenia: 2011-05-23