Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji nr 350/2009 z dnia 04.11.2009r. Starosty Krapkowickiego dla inwestycji obejmującej rozbudowę budynku magazynowo - usługowego w miejscowości Zielina ul. Leśna 2B, dz. nr 271/2


 

 

AB.6740.149.2011                                                                                                                          Krapkowice, dnia 10.05.2011 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
              Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości informacje, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr AB.6740.149.2011 z dnia 10.05.2011 r. zmieniająca decyzję nr 350/2009 z dnia 04.11.2009r. Starosty Krapkowickiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej rozbudowę budynku magazynowo - usługowego lokalizacja Zielina ul. Leśna 2B dz. nr 271/2 w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowo - usługowego na budynek magazynowo - produkcyjny, inwestor Państwo Edyta i Piotr Grosz zam. Kujawy ul. Opolska 8.
            Wyżej wymieniona inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
            Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, II piętro pokój nr 51, w godzinach pracy urzędu w poniedziałek 730 – 1630  od wtorku do piątku w godzinach 730 – 15 30   istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.
            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach .
  3. Obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia.                                               z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B
  

Podmiot udostępniający: Henryk Hehmueller
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Smykała
Data wytworzenia: 2011-05-10