Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę węzła betoniarskiego w miejscowości Wawrzyńcowice 12a, dz. nr 125/4

AB.6740.72.2011                                                                                                          Krapkowice,dnia 16.02.2011 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
              Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50 zostały zamieszczone dane w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:
 

 
Inwestor :  Adrian Bieniek zam. Zielina ul. Leśna 9
                  Waldemar Stryi zam. Wawrzyńcowice 12a
 
w sprawie : zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia   na budowę dla inwestycji obejmującej:
 
Budowę węzła betoniarskiego.
 
lokalizacja: Wawrzyńcowice 12a, dz. nr ew. gruntów  125/4


                                                      z upoważnienia Starosty 
                                                          Henryk Hehmueller
                                                  p.o. Naczelnika Wydziału A.B


 

Podmiot udostępniający: Henryk Hehmueller
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Łukasz Lisoń
Data wytworzenia: 2011-02-16