Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczeniew sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej rozbudowę i przebudowę fermy krów mlecznych w miejscowości Kórnica dz. nr 1366/15, 1366/4, 1355/30

AB-7351/519/2010                                                                                                      Krapkowice, dnia 19.01.2011 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
              Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:

 
Inwestor : Stadnina Koni Moszna Sp. z o.o. Zielina ul. Wiejska 30
 
w sprawie :
  
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
 
  Rozbudowę i przebudowę fermy krów mlecznych

lokalizacja: Kórnica, dz. nr ew. gruntów  1366/15, 1366/4, 1355/30

                                                z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B

 


Podmiot udostępniający: Iwona Smykała
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2011-01-19