Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycji obejmujacej budowe budynku produkcyjnego maszyn papierniczych w Krapkowicach na dz. nr ewid. gr. 108/6


 

AB-6740/7/2011                                                                                                       Krapkowice, dnia 17.01.2011

 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczacym zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor: Metsa Tissue Poland Sp. z o.o.
05-520 Konstancin - jeziorna ul. Mirkowska 45
 
 
w sprawie :
                       
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
 

Budowa budynku produkcyjnego maszyn papierniczych wraz z maszynami papierniczymi nr 7 oraz nr 8, wewnętrznych sieci wody pitnej, wody p-poż. kana;lizacji deszczowej, sanitarnej i technologicznej, dróg dojazdowych.


lokalizacja: Krapkowice  dz. nr ew. gruntów 108/6

 


                                               z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B
Podmiot udostępniający: Ewa Zdzuj
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2011-01-17