Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi powiatowej 18100 ul. Opolska w Walcach od km 10+970 do km 12+570 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze.

 
AB-7351/540/2010                                                     Krapkowice, dnia 07.01.2011r.
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50 zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczącym wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej:
 
 
Inwestor: Powiat Krapkowicki
 
 
w sprawie : wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przebudowy drogi powiatowej 18100 ul. Opolska w Walcach od km 10+970 do km12+570 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze.

lokalizacja: Walce ul. Opolska  dz. nr ew. gruntów:  2902, 1103
 
 
 z  upoważnienia Starosty 
Henryk Hehmueller
 p.o. Naczelnika Wydziału A.B

 

Podmiot udostępniający: Wydział AB
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Łukasz Lisoń
Data wytworzenia: 2011-01-07