Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy drogi powiatowej 18100 ul. Opolska w Walcach od km 10+970 do km 12+570 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze.

 
AB-7351/540/2010                                                     Krapkowice, dnia 07.01.2011r.
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50 zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczącym wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej:
 
 
Inwestor: Powiat Krapkowicki
 
 
w sprawie : wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przebudowy drogi powiatowej 18100 ul. Opolska w Walcach od km 10+970 do km12+570 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze.

lokalizacja: Walce ul. Opolska  dz. nr ew. gruntów:  2902, 1103
 
 
 z  upoważnienia Starosty 
Henryk Hehmueller
 p.o. Naczelnika Wydziału A.B

 

Podmiot udostępniający: Wydział AB
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Łukasz Lisoń
Data wytworzenia: 2011-01-07
Metryczka
  • opublikowano:
    07-01-2011 12:22
    przez: Borys Zdyb
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×