Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi gminnej wraz z oświetleniem ulicznym

AB-7351/577/2010                                                             Krapkowice, dnia 28.12.2010 r.

 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczącym wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej:
 
Inwestor: Gmina  Strzeleczki
 
 
w sprawie : wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla budowy drogi gminnej wraz z oświetleniem ulicznym        

lokalizacja: 
Moszna dz. nr ew. gruntów:  328, 302/9, 302/10, 302/4, 302/8
dz. nr 337 - stan dotychczasowy, po podziale powstaną działki nr 337/2, 337/3, 337/1

 


                                                z  upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                              p.o. Naczelnika Wydziału A.B

Podmiot udostępniający: Ewa Zdzuj
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2010-12-28