Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Pietna


 

AB-7351/397/2010                                                                                                      Krapkowice, dnia 05.11.2010 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
              Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:

 
Inwestor : Gmina Krapkowice
 

w sprawie :

  
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
 
  Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

lokalizacja: Pietna, dz. nr ew. gruntów  km. 2 578, 517, 448, 469, 119, 434/4, 363/2, 279, 300/4, 175, 95, 442, 351/4, 297, 368, 176, 168/3, 166, 105/1, 97/12

km. 3 429

 


                                                z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B

 
 

Podmiot udostępniający: Ewa Zdzuj
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 05.11.2010 r.