Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowe zamku na cele hotelowo - gastronomiczne, Moszna ul. Zamkowa 1


 

AB-7351/464/2010                                                                                                      Krapkowice, dnia 10.12.2010 r.

 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
              Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:

 
Inwestor : Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek
                  Moszna ul. Zamkowa 1
 

w sprawie :

  
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
 
  Przebudowę zamku na cele hotelowo - gastronomiczne, przebudowa budynku byłej przepompowni na cele centrum informacji  turystycznej, zagospodarowanie terenu - urządzenie terenów rekreacyjnych i sportowych wraz z budową sieci, renowacja alei lipowej, przebudowa fontanny i  budowa hangaru w ramach programu "Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej w Mosznej przy ul. Zamkowej 1

lokalizacja: Moszna ul. Zamkowa 1, dz. nr ew. gruntów  307/1, 307/2, 306/2, 298/2, 320, 321/2


                                                z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B

 
Podmiot udostępniający: Ewa Zdzuj
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2010-12-10