Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę wiaty na odpady w Górażdżach przy ul. Kamiennej 11 dz. nr 115/31, 115/17


 

AB-7351/461/2010                                                                                                       Krapkowice, dnia 08.11.2010

 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
 
   
 Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej ; Krapkowice ul. Kilińskiego 1, w pokoju nr 50
zostały zamieszczone dane o wniosku dotyczacego zatwierdzenia projektu budowlanego i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor: REMONDIS Sp. z o.o. Warszawa ul. Zawodzie 16 Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Górażdżach ul. Kamienna 11
 
 
w sprawie :
                       
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:
 

Budowę wiaty na odpady


lokalizacja: Górażdże ul. Kamienna 11 dz. nr ew. gruntów : 115/31,115/17

 

 

 
                                               z upoważnienia Starosty 
                                                    Henryk Hehmueller
                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B

Podmiot udostępniający: Iwona Smykała
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Hanryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2010-11-08