Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wniosku dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 11933/6384 Krapkowice - Otmęt.

AB-7351/398/2010                                                                                                                         Krapkowice, dnia 28.10.2010r.

                                                                                       OBWIESZCZENIE 
                                                                                                    O
                                                                                    WYDANIU  DECYZJI

               Starosta Krapkowicki zgodnie z art. 5a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) oraz art. 49, art. 61 § 4 k.p.a. Ustawy z dnia 14 czerwca1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego.

W dniu 28.10.2010r. została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nr 413/2010 z dnia 28.10.2010r. wydana przez Starostę Krapkowickiego dla PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 11933/6384 "Krapkowice - Otmęt" w Krapkowicach przy ul. Jana Kilińskiego, dz. nr ew. gruntów 7/10.

                                                                                  z upoważnienia Starosty

                                                                                    Henryk  Hehmueller
                                                                              p.o. Naczelnika Wydziału A.B

Podmiot udostępniający: Łukasz Lisoń
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2010-10-28