Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sparawie zatwierdzenia projektu i wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, Krapkowice


AB-7351/398/2010                                                                                                                        Krapkowice, dnia 12.10.2010r.
 

                                                            OBWIESZCZENIE
                                                                                                         O
                                                                                 WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA

             Starosta Krapkowicki zgodnie z art.5a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) oraz art.49, art.61 § 4 k.p.a. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

W dniu 17.09.2010r. zostało wszczęte na żądanie wnioskodawcy - PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa postępowanie administracyjne nr AB-7351/398/2010 w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 11933/6384 "Krapkowice - Otmęt" przewidzianej do realizacji w Krapkowicach przy ul. Jana Kilińskiego na działce o nr ew. gr. 7/10.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sparwy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach - Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej, ul. Jana Kilińskiego 1, II piętro pok. 51 w godz. 7³°-15³°.

                                                                             z upoważnienia Starosty 

                                                    Henryk Hehmueller 

                                               p.o. Naczelnika Wydziału A.B 

Podmiot udostępniający: Łukasz Lisoń
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Henryk Hehmueller
Data wytworzenia: 2010.10.12